6 Tips Menghidupkan Sepuluh Hari Dzulhijjah

Untuk mereka yang tiada idea bagaimana menghidupkan 10 Hari dalam Dzulhijjah. Ini antara 6 tips bagaimana menghidupkan hari-hari yang paling besar nilainya di sisi Allah.

1. Zikrullah

Zikrullah bermaksud menggingati Allah, amalan menggingati Allah ini seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Kesemua ini mempunyai dalil sama ada dalil umum mahupun dalil khusus berkaitan hal ini.

Allah berfirman: “Dan supaya mereka menyebut dengan nama Allah pada hari-hari tertentu atas rezeki binatang ternak yang diberikan kepada mereka” Al-Hajj:28.

Para ulamak menjelaskan perkataan hari-hari terentu dalam ayat di atas ialah 10 hari Dzulhijjah.

“Imam Ahmad RA, meriwayatkan dari Ibn Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda : Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada sepuluh hari (Dzulhijjah) ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid”. (Riwayat Tabrani dalam Mu’jam Kabir)

2. Infaq

Amalan infaq atau bersedekah antara amalan yang cukup besar di sisi Allah. Bersedekah tidaklah disyaratkan dengan nilai atau jumlah tertentu ia diberi pada kadar kemampuan kita. Alangkah besarnya kalau amalan yang besar nilainya dilaksanakan pula pada hari-hari yang punya nilai besar di sisi Allah.

Malah bagaimana Al-Quran menceritakan sekiranya orang yang telah mati diberi peluang untuk hidup semula pasti mereka akan banyyakkan sedekah kerena mereka tahu nilai sedekah di sisi Allah.

“Dan nafkahlah sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian pada salah seorang kamu, lalu dia berkata: “Ya tuhanku! Mengapa tidak Engkau tangguhkan kematianku supaya aku dapat bersedekah dan aku termasuk dalam orang-orang yang soleh”. Al-Munafiqun:10.

3. Puasa

Adapun puasa, puasa itu sendiri ada maqasid yang tersendiri malah ada kelebihan yang hanya orang puasa sahaja akan merasainya sebab kelaziman dalma berpuasa terutama ia membantu peningkatan rohani kita. Adapun puasa khas dalamnya ada puasa Arafah.

Dari Abu Qatadah RA bahwa Nabi SAW bersabda : “Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya” (Riwayat Muslim).

4. Selawat ke atas Nabi

Sebagai umat yang mengharapkan syafaat daripada baginda SAW, amalan selawat antara perkara yang boleh dilaksanakan bagi menghidup hari-hari dalam Dzulhijjah. Selawat ke atas junjugan besar Rasulullah SAW akan membuatkan kita sentiasa rindu akan sosok Rasulullah SAW.

5. Haji dan Umrah

Ini adalah amal yang paling utama dalam hari-hari Dzulhijjah bagi mereka yang mampu melaksanakannya.

Rasulullah SAW bersabda: “Dari umrah ke umrah adalah tebusan (dosa-dosa yang dikerjakan) di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah Surga”

6. Berkorban (Menyembelih binatang Bahimah)

Bagi mereka yang berkemampuan laksanakanlah korban kerana ia adalah sunnah daripada Rasulullah malah ia suatu yang dituntut. Korban adalah sebagai sebuah manifestasi ketaatan kita kepada Allah.

Dari Anas RA, “Rasulullah SAW juga telah menyembelih dua ekor kibasy putih yang bertanduk besar sebagai korban dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki Baginda di tengkuk kibasy tersebut.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Sekiranya kita meninggalkan amalan tersebut sedang kita berkemampuan ada amaran daripada Rasulullah SAW yang bermaksud: “Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat solat kami.” (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah).

Jom hidupkan 10 hari Dzulhijjah.

4 Keutamaan yang Anda perlu tahu tentang 10 Hari Dzulhijjah 

Hari ini bermakna masuklah kita dalam bulan Dzulhijjah. Ada beberapa perkara yang kita kena tahu ada kelebihan tersendiri dalam bulan ini terutamanya

1. Sepuluh hari yang terbaik

“Imam Ahmad RA, meriwayatkan dari Ibn Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda : Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada sepuluh hari (Dzulhijjah) ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid”. (Riwayat Tabrani dalam Mu’jam Kabir)

Para ulamak berpandangan 10 Hari yang terbaik di sisi Allah adalah 10 Hari awal Dzulhijjah berdasarkan hadis di atas adapun 10 Malam yang terbaik adalah 10 Malam terakhir Ramadhan.

Jelas hari-hari tersebut merupakan hari yang paling agung dan amat dicintai Allah SWT.

2. Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut

Berkenaan dengan 10 Hari dalam Dzulhijjah ini Allah berfirman:

“Demi waktu fajar; Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah)” Al-Fajr: 1-2

Ibn Katsir dalam tafsirnya menyebut malam yang sepuluh dalam ayat ini merupakan 10 hari Dzulhijjah.

Ulamak berpandangan apabila Allah bersumpah dengan sesuatu bermakna sesuatu yang disumpah itu mempunyai kedudukan yang besar serta nilainya di sisi Allah. Maka Allah bersumpah dengan 10 Dzulhijjah bermakna hari-hari tersebut mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah.

3. Di dalamnya ada 3 hari penting 
10 hari dalam Dzulhijjah juga menjadi besar dan utama nilainya di sisi Allah kerana terdapa 3 hari penting iaitu

Hari Tarwiyah: Hari kelapan Dzulhijjah – Hari yang penting bagi mereka yang membuat haji malah hari tersebut merupakan hari yang bersejarah apabila Nabi Allah Ibrahim mendapat mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail.

Hari Arafah: Hari kesembilan Dzulhijjah di mana jemaah haji berwuquf di Arafah dan mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji pula disunnatkan untuk berpuasa pada hari tersebut.

Hari Nahr: Nahr bermaksud sembelihan dan hari kesepuluh Dzulhijjah dinamakan sebagai hari nahr, hari yang pertama disunnatkan untuk melaksanakan korban malah Rasulullah SAW sendiri bersabda:

“Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahr kemudian hari Al-Qarr” (Riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya)

Oleh kerana 3 Hari Penting ini menjadikan 10 Hari Dzulhijjah mempunyai keutamaannya yang tersendiri.

4. Lebih baik daripada keluar Jihad

Amalan dalam 10 hari Dzulhijjah lebih baik dari Jihad sedangkan jihad perlu keluar segala macam bentuk daya dan tenaga sedangkan amalan dalam 10 Hari Dzulhijjah tidaklah sebesar daya dan tenaga perlu dia habiskan tetapi ia lebih besar nilainya kecuali mereka yang keluar berjihad dengan harta dan nyawanya kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun.

Ini didasari dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Dari Ibn ‘Abbas RA bahwa Nabi SAW bersabda : “Tidak ada hari dimana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, iaitu : Sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya : Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah ?. Beliau menjawab : Tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar (berjihad) dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun”.

Cukuplah 4 Sebab yang dinyatakan ini menzahirkan keutamaan 10 hari Dzulhijjah berbanding hari-hari yang lain. Maka rebutlah peluang dan ruang untuk dipenuhi dengan amal yang soleh.

4 Wanita dalam Hidup Musa AS (siri I)

Kredit gambar: mohammadmovie.com

Dalam alQuran terdapat banyak kisah-kisah penting yang diceritakan semula oleh Allah swt kepada Rasulullah saw untuk kita mengambil pelajaran dan hikmah melaluinya. Antara yang dikisahkan dalam alQuran adalah berkaitan penglibatan wanita dalam perjalanan kehidupan nabi as.

Apabila disebut wanita dalam kisah nabi-nabi as, kisah yang paling masyhur dalam masyarakat adalah kisah ibu angkat nabi Allah Yusuf as, isteri al-aziz yang menggoda baginda serta mengfitnah baginda. Kisah ini amat terkenal sehingga berlaku kejahatan dalam merendahkan wanita semata-mata kerana berlaku ketidak adilan dalam pentafsiran dan pembandingan ayat.

Sehingga ada ulama’ pernah mempersoalkan dalam ajarannya, “siapakah yang lebih dahsyat tipu daya mereka, syaitan atau wanita?”, dan dijawabnya kedahsyatan itu berpihak kepada wanita kerana dalam alQuran, tertulis , “sesungguhnya tipu muslihat kamu amat dahsyat!” (inna kaidakunna ‘adzim) dalam surah Yusuf ayat 28 ketika peristiwa isteri alaziz cuba menggoda Nabi Allah Yusuf dan gagal, al-aziz yang muncul dan terbukti akan kebenaran di pihak nabi Yusuf a.s., al-aziz dengan marah membentak isterinya dengan kata-kata tersebut.

Manakala dalam surah anNisa’ ayat 76, Allah menyebut , “sesungguhnya tipu muslihat syaitan itu lemah” (inna kaidasysyaitani kana dho’ifaan). Justeru peristiwa isteri al-aziz ini telah membuatkan seluruh wanita di kemudian harinya terpikul dengan beban tuduhan sebagai punca segala kemaksiatan. Mereka menyimpulkan bahawa, “aku lebih takut dengan wanita melebihi takut aku kepada syaitan kerana Allah menyebut godaan syaitan itu lemah tetapi tidak bagi godaan wanita”.

MASYAALLAH.

Sedangkan yang menyebut tentang godaan wanita itu dahsyat adalah dari lidah seorang manusia yang lainnya, dan hanya tercatat dalam alQuran sebagai sebahagian dari kisah nabi Allah Yusuf. TETAPI yang menyebut tentang godaan syaitan adalah Allah PEMILIK LIDAH ALQURAN sebagai pujukan bagi mukmin untuk bertahan melawan tipu muslihat, godaan dan bisikan kejahatan dari syaitan.

TIADA LANGSUNG BERKAITAN ANTARA KEDUANYA APATAH LAGI UNTUK MEMBANDINGKAN ANTARA KEDUANYA.

Dari salah faham ini muncul terlalu banyak tanggapan-tanggapan salah terhadap wanita sehingga ada pepatah arab yang berbunyi, “keseluruhan bagi wanita adalah kejahatan. dan kejahatan yang ada dalam dirinya itu tidak lain dan tidak bukan adalah kejahatan memang berpunca dari dirinya”.

Dan sedarkah kita bahawa disebalik kejahatan seorang wanita itu, kita terlupa ada sebuah kisah agung tentang 4 orang wanita yang membentuk kehidupan seorang anak lelaki dan seorang pemuda sehingga baginda menjadi Rasul dan bangkit berdiri dengan gagah dan berani di hadapan firaun yang maha zalim dan kejam?

Itulah kisah Musa as. Kisah 4 orang wanita dalam hidup baginda.

Kisah Wanita dalam Hidup Musa as.

Bani Israel di zaman firaun adalah bangsa terhina. Bangsa yang tiada nilai manusiawi. Bangsa yang sudah hilang jati diri mereka untuk hidup dan untuk memiliki rasa berjuang dek penindasan dan penghinaan yang berakar umbi sejak berzaman. Ketika mana firaun memerintahkan seluruh bayi lelaki dari bani Israel disembelih, tiada langsung pihak lain yang membangkang mahupun bersimpati, malah di pihak bani Israel sendiri, mereka sudah berputus asa untuk melawan dan hanya pasrah melihat gerombolan tentera firaun datang menceroboh ke rumah mereka, merampas dan menyembelih bayi lelaki mereka itu di hadapan mata mereka sendiri.

Betapa itulah situasi yang berlaku kepada bani Israel saat itu.

Dari tekanan luar, mereka menghadapi kezaliman yang jelas dan berat. Manakala dari tekanan dalaman, mereka kehilangan ruh sebuah kehidupan.

Wanita pertama: Ibu Musa as

Ketika Musa as dilahirkan, ibu Musa as mengalami kekabutan jiwa yang amat. Tidak terungkap betapa gerun dan bercelarunya perasaan seorang ibu yang baru selesai bertarung dengan nyawa untuk melahirkan seorang anak, dan apabila anak baru sahaja didakap dengan lumuran darah, dia sedar bila-bila masa sahaja akan ada pihak yang datang merampas bayi kecil itu dan menyembelihnya tanpa belas kasihan.

Ketakutan ibu Musa membuatkan dia terlupa apa yang perlu dilakukan sebagai seorang ibu. Allah Yang Maha Penyusun perjalanan cerita Musa as memerintahkan ibu Musa untuk menyusukan anaknya dan mententeramkannya dengan jaminan bahawa anaknya itu akan dikembalikan kepadanya.

“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa:” Susukanlah dia; dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya (dari angkara Firaun), maka (letakkanlah dia di dalam peti dan) lepaskanlah dia ke sungai (Nil); dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berdukacita; sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan Kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari Rasul-rasul Kami” (alQasas: 7)

Adalah sesuatu yang gila dan mustahil untuk meyakini jaminan itu saat berada dalam situasi sebegitu, melainkan tidak lain dan tidak bukan kerana keimanan ibu Musa yang menyelamatkan keadaan.

Bayangkan seorang ibu yang baru melahirkan anak, dan anak yang dilahirkan adalah anak yang tersenarai sebagai mereka yang wajib disembelih (kerana anak lelaki), yang pada bila-bila masa sahaja anak itu akan dibunuh, dan dalam pada itu, tiba-tiba diilhamkan agar anak itu dilepaskan ke sungai yang besar dengan tanpa jaminan bahawa anak itu tidak dihanyutkan air deras, tenggelam ke dasar sungai atau dimakan haiwan pemangsa. Amat mustahil dek aqal bahawa anak itu akan selamat.

Namun ada jaminan dari yang diimani oleh ibu Musa bahawa ibu itu tidak perlu bimbang dan berdukacita kerana anak itu pasti akan dikembalikan semula ke pangkuannya. Dan jaminan itu yang dipegang oleh sang ibu dengan kekuatan keimanannya.

ALLAH.

Saat anak yang telah dilayarkan itu, sang ibu yang mukminah berusaha melawan tekanan jiwanya dan berusaha keras untuk mendiamkan diri agar anaknya selamat tanpa disedari oleh tentera firaun.

Jika bukanlah kerana kekuatan jiwa sang ibu dengan izin Allah, pastilah ibu yang ketakutan dan penuh perasaan cinta kepada anaknya akan berlari semula mengubah fikiran dan menjerit meminta bantuan agar anaknya diambil semula dari aliran deras sungai Nil. Pasti dan sangat pasti, teriakan ibu Musa akan didengari oleh tentera dan diketahuilah bahawa ada anak lelaki dari Bani Israel yang baru dilahirkan dan bayi itu pasti dan sangat pasti akan dikutip dan dibunuh.

“Dan (sepeninggalannya) menjadilah hati ibu Musa kosong; sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus-terang jika tidaklah Kami kuatkan hatinya (dengan perasaan sabar dan tenang tenteram), supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percaya (akan janji Allah)” (alQasas: 10)

Kalimah “rabathnaa ‘ala qulubiha” adalah ayat ini yang sama dengan ayat “rabathnaa ‘ala qulubihim” (alKahfi: 14) bagi kisah pemuda alKahfi saat mereka diperkukuh dan diperteguhkan hati mereka untuk bangkit di hadapan pemimpin yang zalim semata-mata untuk menyatakan keimanan mereka. Justeru, digambarkan dalam ayat ini betapa Allah mencengkam hati dan perasaan sang ibu untuk teguh dengan keimanan dan keyakinan bahawa janji Allah itu benar untuk anaknya diselamatkan. Cengkaman itu untuk mengendurkan kegoncangan yang dahsyat dalam jiwa seorang ibu.

Pergelutan yang berperang dalam jiwa hanya diterbitkan dengan satu kata, iaitu,

“qussihi (ikutlah dia: iaitu Musa)” (alQasas: 11)

Wanita kedua: Saudara Perempuan Musa as.

Wanita kedua yang terpenting dalam hidup Musa as adalah seorang saudara perempuan yang masih kecil atau muda umurnya namun memiliki aqal yang amat genius melangkaui usianya.

Kakak Musa melihat kegentingan situasi yang berlaku di dalam rumahnya saat diketahui bahawa adik yang baru sahaja dilahirkan oleh sang ibu adalah seorang bayi lelaki. Dia faham ketakutan yang dialami oleh ibu mereka saat itu.

Saat diperintahkan “ikutlah dia (Musa)”, kakak Musa as tidak memerlukan banyak bicara dan penjelasan. Dia tidak memerlukan penerangan tentang strategi untuk menghadapi saat cemas itu namun dia sendiri yang menyusun langkah agar pengekorannya untuk melihat keadaan adik lelakinya itu sama sekali tidak dihidu oleh sesiapa. Dia melihat bakul atau bekas yang diisi adik lelakinya itu tanpa ada manusia lain yang perasan bahawa ada objek aneh sedang belayar mengikut arus. Kerana jika sahaja diketahui bahawa ada objek aneh yang sedang dilayarkan, pastilah akan nada pihak tentera yang lekas-lekas meregut bekas itu dan pastilah rahsia kelahiran adik lelakinya diketahui dan dibunuh.

“Dan berkatalah ia (ibu Musa) kepada kakak Musa: “Pergilah cari khabar beritanya”. (Maka pergilah ia) lalu dilihatnya dari jauh sedang orang ramai tidak menyedarinya” (alQasas: 11)

Ketika kakak melihat bekas yang membawa adik lelakinya memasuki perkarangan istana firaun, dia tidak bertindak melulu atas desakan ketakutan dan ketidak warasan minda. Kakak Musa as malah duduk di sekitar benteng istana menunggu sebarang berita dan episod yang akan berlaku seterusnya dengan sabar dan cermat.

Musa as yang ditakdirkan untuk menolak semua susu yang disediakan pihak istana, telah menimbulkan kecemasan dan kekacauan di dalam istana. Asiah yang kerisauan yang kerisauan telah mengarahkan agar dicari mana-mana ibu susuan dalam kalangan Bani Israel yang boleh menyusukan Musa.

Saat itu, ketika wakil pihak istana keluar dari pintu istana dengan membawa bayi lelaki yang menangis, ketika masyarakat berkerumun melihat kecemasan yang sedang berlaku, kakak Musa as dengan penuh tertib, tenang dan selamba, tampil ke hadapan pihak istana, “Mahukah, aku tunjukkan kamu kepada penghuni sebuah rumah yang dapat memeliharanya untuk kamu, serta mereka tulus ikhlas kepadanya?” (alQasas, 12).

Tawaran yang dikemukakan oleh kakak Musa as yang genius itu sama sekali tidak menimbulkan langsung syak wasangka dalam kalangan pihak istana bahawa anak perempuan di hadapan mereka itu adalah saudara bayi itu dan rumah yang ditawarkan kepada mereka adalah rumah asal tempat lahirnya bayi bani Israel itu.

Maka pulanglah Musa as dengan dihantar oleh bala tentera istana ke hadapan pintu rumahnya dan ibu Musa as dengan penuh kegetaran emosi menyambut kembali anak lelakinya ke dalam dakapannya.

“Maka (dengan jalan itu) Kami kembalikan dia kepada ibunya supaya tenang tenteram hatinya dan tidak berdukacita (disebabkan bercerai dengannya); dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah (untuk menyelamatkannya) adalah benar; akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (yang demikian itu)” (alQasas: 13)

ALLAH.

Bukankah anak perempuan itu sangat bijak, pintar dan mempunyai ketajaman aqal untuk berfikir dengan sangat kritis hanya dari pemerhatiannya terhadap situasi-situasi yang berlaku?

(Bersambung ke ‘4 Wanita dalam Hidup Musa as siri II’)

Rujukan:

Rasyid Ghounnusyi. alMarah: Bainal quran wa waqia’l muslimeen.

Nazri Mustaqim. Peranan pemudi dalam sesebuah negara.

Membandingkan Isteri Dengan Bidadari Syurga?

Dalam perjalanan semasa fatrah (tempoh) beraya lepas, terdengar seorang ustaz bercerita menerusi radio IKIM, tentang gambaran syurga.

Digambarkan bidadari syurga yang sangat indah, jelita, putih melepak, betis mereka sehingga terlihat urat lantaran terlalu jernih, mata yang berbinar, bibir yang merekah, suara yang gemersik merdu bla bla bla.

Dan ustaz tersebut menambah, “kerana itu wahai isteri, kena rasa cemburu dengan bidadari-bidadari syurga. Mereka terlalu indah untuk suami kita, mereka terlalu baik, santun dan menghiburkan. Para isteri perlu ada cemburu dengan bidadari syurga ini kerana mereka ini nanti yang akan menjadi pendamping suami kita nanti” (mafhum).

Saya yang mula-mula berasa syahdu dengan gambaran syurga, tiba-tiba berasa kurang enak dengan ‘ancaman’ seperti ini.
Semenjak bila para isteri layak dibandingkan dengan bidadari syurga?
Semenjak bila para isteri perlu cemburu dengan bidadari syurga?
——————————————————

Membandingkan isteri dengan bidadari syurga adalah perbandingan paling tidak adil seorang manusia boleh lakukan.

Bidadari syurga adalah sejenis makhluk yang lain manakala isteri adalah sejenis makhluk yang lain. Mereka tergolong dalam golongan malaikat yang maksum manakala isteri tergolong dalam makhluk manusia.

Bidadari syurga tidak mukallaf. Mereka tiada tanggungjawab. Mereka tiada kehendak. Mereka tiada nafsu syahwat. Mereka tiada kelemahan. Mereka sempurna sesuai dengan tujuan ciptaan mereka. Paling penting, mereka tidak dicampakkan ke dunia dan tidak hidup sebagai manusia yang penuh pancaroba. Iman mereka statik, tidak pernah sekalipun menurun. Mereka cantik indah dan mempersona kerana tujuan penciptaan mereka HANYA SEMATA sebagai pelayan dan penghibur.Mereka dicipta dengan kecantikan yang tidak terjangkau dek aqal kerana itulah kenikmatan syurga, di dalamnya penuh kenikmatan yang tidak terjangkau dek aqal.

Manakala wanita yang menjadi isteri adalah makhluk mukallaf. Di pundaknya terpikul berjuta tanggungjawab dan amanah berat sebagai hamba Allah, sebagai isteri, sebagai anak perempuan, sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai ibu saudara, sebagai sepupu, sebagai sahabat, sebagai pekerja, sebagai pelajar dan so on.
Isteri ada kelemahan, isteri ada kehendak, isteri ada nafsu yang dia sedang berjihad melawannya, isteri ada perasaan, isteri ada amarah, isteri ada kesedihan, isteri ada hak dan keperluan. Isteri adalah manusia yang tidak sempurna sama ada dari segi fizikal, spiritual mahupun mental kerana itu memang sifat setiap manusia yang PASTI mempunyai limitasi tersendiri.

Membandingkan isteri dengan bidadari syurga merupakan perbandingan yang mustahil seperti mana jika kita membandingkan limitasi manusia untuk terbang dengan para jin yang boleh muncul dan ghaib pada bila-bila masa dan di mana sahaja mereka mahu.

Isteri tidak perlu mencemburui bidadari syurga bahkan bidadari syurga yang mencemburui para isteri di dunia.

Kita merupakan makhluk manusia yang mempunyai iman turun dan naik, namun kita berusaha, kita menangis, kita merayu pada Allah untuk keampunan dan rahmatNya. Kita merempuh jahiliyah luar yang merosakkan dan kita membentengi jahiliyah dalam diri dengan segala kudrat yang ada. Kita tahan amarah kita, kita tahan keletihan diri kita, kita tahan emosi kita, kita tahan kehendak nafsu kita sehingga terduduk menangis melutut kerana kita sedar banyak waktu kita tewas, namun kita tetap berusaha menjadi muslimah solehah dan isteri yang menyenangkan.

Kita kutip setiap sisa kudrat yang ada membalut luka hati yang tercalar malah ada waktu tertikam dalam. Bermuamalah dengan suami yang juga manusia. Bermuamalah dengan mertua yang juga manusia. Bermuamalah dengan tetangga yang juga manusia. Bermuamalah dengan teman sekerja yang juga manusia. Semua itu ujian yang menggigit hati.

Isteri bersama suami semasa di dunia, dalam keadaan sama-sama penuh kelemahan dan penuh kekurangan. Namun kerana saling bersabar dan saling mengingtakan kepada kebaikan, alhamdulillah masing-masing masuk ke dalam syurga. Dan bidadari syurga menerima suami dalam keadaan mereka ahli syurga yang telah terhapus segala kelemahan dan kekurangan. Mereka menerima suami dalam keadaan suami telah menjadi ahli syurga yang sifat mereka disucikan dan hanya menyebarkan salam (kebaikan dan kesejahteraan).
Maka bukankah membandingkan para isteri dengan bidadari syurga adalah suatu perbandingan yang tidak adil?

Siapakah yang menjadi kekuatan untuk suami menjadi ahli syurga jika bukan para isteri?

Suami yang layak masuk ke dalam syurga pastilah yang tidak ditarik kaki mereka oleh para isteri ke dalam neraka. Maka, bukankah di belakang para suami yang berjaya memasuki syurga di belakangnya dan bersamanya adalah para isteri yang redha dengan suami yang melakukan kebaikan?

Hatta jika suami seorang mujahid yang mengejar ‘ain al-mardhiah sekalipun, di belakangnya adalah isteri yang ditinggalkan bersama anak-anak. Isteri yang redha ditinggalkan suami demi seruan jihad meski dia tahu langkah keluar suami itu bermakna terpisah sudah mereka di dunia dan dia perlu melalui setiap hari-harinya dengan sepi dan sendiri menguruskan rumahtangga dan anak-anak.

Isteri para mujahid inilah yang menjaga maruah diri mereka, menjaga harta benda suami dan yang menjalankan amanah sepanjang ketiadaan suami. Mereka menangis dan mengadu hanya kepada Allah. Mereka bersusah payah sendiri kerana redha dengan jihad suami.

Dan jika suami perolehi syahid, para isteri inilah yang redha dan tetap bersabar meneruskan kehidupan. Ketika suaminya telah menikmati taman dari taman-taman syurga (alam kubur), para isteri mujahid ini masih jerih mendepani ujian dunia yang mencabar dan yang menghimpit.

Maka bukankah membandingkan para isteri dengan bidadari syurga adalah perbandingan yang tidak adil?

Jika sekalipun ingin memberi motivasi agar para isteri bersungguh-sungguh melakukan kebaikan di dunia, tetap sama sekali MUSTAHIL untuk meminta isteri mencemburui bidadari dengan membandingkan kesempurnaan bidadari. Logikkah jika isteri berkata kepada suaminya, “abang, abang ni kenapa tak jadi soleh dan layan saya dengan baik? nanti saya masuk syurga saya dapat berjumpa malaikat jibril yang kacak dan sempurna, saya nak berkahwin dengan malaikat jibril sebab siapa suruh abang tak cukup bagus melayani saya”. 

Lucu dan menyakitkan hati bukan?

Justeru wahai para suami, jika kalian tidak gemar dibandingkan dengan keperibadian Rasulullah s.a.w. yang maksum, usah juga membandingkan isteri dengan bidadari syurga yang juga maksum, malah merupakan makhluk lain berbeza dengan jenis manusia.

Begitu juga para isteri, jika kita tidak gemar dibandingkan dengan bidadari syurga, usah pula bandingkan suami kita dengan Rasulullah s.a.w. yang mulia.

Semoga kita saling menyedari bahawa kita sering mempunyai kelemahan.

*bab isteri akan jadi ketua bidadari, tu bab lain. Ini bab spesis yang suka mengugut atau membanding-bandingkan.

4 Cara Menilai Prestasi Unit Trust Anda

pic
credit to blog.agencyaccess

Mungkin ramai mengeluh bila masuk invest dalam unit trust, unit trustnya tak berapa perform atau dia sendiri tak tahu apa terjadi pada unit trustnya. Untung ke? Rugi ke? NAV naik ke?

Sebenarnya memang ada unit trust yang betul-betul dapat memberikan keuntungan kepada anda. Anda mungkin rasa rugi masuk unit trust sebab tersalah pilih fund atau ada misleading dalam penerangan oleh agen.

Jadi, artikel kali ini akan mendedahkan kepada anda bagaimana anda dapat menilai sendiri prestasi unit trust yang telah anda masuk. Dan apakah unit trust yang terbaik buat masa sekarang jika anda ingin melabur.

Pertama sekali, pastikan anda tahu apa nama dana yang telah anda masuk sebelum ini. Jika anda tak tahu atau tak pasti, sila berhubung dengan agen anda semula dan tanya pada dia. Anda berhak untuk tahu sebab pelaburan unit trust ini bukan scam. Maklumat asas dan penting mesti diberitahu kepada pelanggan.

Kedua, untuk membuat penilaian sama ada unit trust anda sedang OK ataupun tidak, anda boleh gunakan platform-platform ini :

1) Novagni (EPF)

2) Bloomberg

3) Fundfact sheet

4) Lipper Table

Anda jangan risau. Saya akan detailkan satu persatu tentang platform-platform ini.

 

(1) Novagni

Apa itu Novagni? Anda ada EPF? Ramai orang yang ada EPF (KWSP), tetapi tidak tahu ada kelebihan ini pada EPF iaitulah, kita sendiri boleh akses maklumat tentang Unit Trust, prestasi unit trust semasa melalui website EPF itu sendiri.

Mudah saja. Saya tunjukkan dalam gambar di bawah. Bila anda login ke web EPF, anda akan dapat interface begini :

KWSP

Apa yang anda perlu buat seterusnya adalah klik di bahagian ‘Membuat Keputusan Yang Bijak’. Bila anda klik di situ, ia akan membawa anda ke bahagian seterusnya iaitu ‘Penafian’, kemudian ‘Disclaimer’ untuk Novagni Analytics. Anda hanya perlu ‘Terima’ dan teruskan. Dan ia akan bawa anda ke interface begini :

Novagni

Jadi, inilah dia Novagni tu yang anda boleh akses direct melalui EPF anda sendiri !

Anda hanya perlu tekan pada box ‘Please Select A Fund’ tu, kemudian pilih je mana-mana fund yang anda nak tahu. Anda akan dapat maklumat langsung setelah anda klik di situ tentang fund tersebut dan apakah kedudukannya sekarang.

Tetapi perlu diingat, tidaklah semua fund di dalam market anda boleh akses melalui EPF, tetapi anda masih boleh akses kebanyakan fund yang ada. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana membaca maklumat yang diberikan melalui Novagni ini, itu tak dapat saya sentuh dalam post ini kerana agak panjang. Anda boleh hubungi saya langsung melalui talian berikut untuk memahami cara membaca maklumat dalam Novagni tersebut setelah anda klik mana-mana fund

 

(2) Bloomberg

Apa itu Bloomberg? Anda boleh google je ataupun kalau anda boleh download je ‘Apps’ Bloomberg ini di phone anda, lagi bagus dan lagi senang. Anda tak perlu register, tak perlu sign up apa-apa. Anda hanya masuk website atau apps Bloomberg ini, kemudian anda masukkan je nama Fund yang anda nak tahu di bahagian ‘Search’. Contoh begini :

a) Pergi di Bahagian ‘Search’ di kanan gambar

Bloomberg 1

 

b) Buat carian begini, misalnya saya tulis ‘PMB Shariah Aggressive’. Akan keluar pilihan, kemudian anda klik pada nama fund tersebut.

Bloomberg 2

 

c) Hasilnya akan keluar begini :

Bloomberg 3

Melalui Bloomberg ini, anda boleh melihat prestasi fund tersebut atau apa-apa juga fund sama ada untuk tempoh 1 bulan, 1 tahun atau 5 tahun sehinggalah ke hari ini. Anda juga boleh menggunakan ruang ‘Add Comparison’ itu untuk membuat perbandingan antara fund itu dengan fund yang lain.

Di bawah graf itu pula, ada maklumat-maklumat tentang fund tersebut. Jadi, kalau anda rasa ada yang tak kena dengan fund anda, anda boleh check prestasi itu di Bloomberg. Untuk bacaan detail tentang maklumat yang diberikan oleh Bloomberg ini.

(3) FundFact Sheet

Anda yang pernah melabur dalam Unit Trust sepatutnya tahu apa itu FundFact Sheet. FundFact Sheet atau ‘Helaian Maklumat Dana’ sepatutnya diberikan kepada pelanggan supaya mereka tahu maklumat-maklumat tentang dana yang mereka masuki. Kalau anda belum pernah tahu, anda boleh minta dari agen anda FundFact Sheet dana yang telah anda masuki.

FundFact Sheet ini penting kerana ia memberikan maklumat-maklumat penting yang perlu diketahui oleh pelanggan sebelum masuk melabur.

Ini contoh Fund Fact Sheet daripada salah satu dana dalam pasaran iaitu Eastspring Dana Al-Ilham.

Anda boleh download di link ini :

http://www.eastspringinvestments.com.my/downloads/20170814135756_2017_07_OnShore_EIB_EastspringInvestmentsDanaal-Ilham.pdf

Antara maklumat yang anda boleh dapatkan melalui FundFact Sheet ini adalah :

1) Nama Dana dan tahun penubuhan – Dana yang lebih lama boleh memberi impak kepada penilaian prestasinya

2) Sales Charges – Caj-caj yang dikenakan ke atas pelanggan

3) Volatility – Risiko di dalam pelaburan ini

4) Asset Allocation – Industri mana menjadi tempat pelaburan fund ini. Ada banyak industry seperti industry kesihatan, teknologi, oil and gas dan lain-lain.

5) Top Holdings – Fund ini diinvest dalam syarikat mana? Ini faktor penting juga menentukan halatuju prestasi fund tersebut

6)  Fund Performance – Graf turun naik fund tersebut dan benchmark yang digunapakai

7) Performance table – Return yang diberikan dalam masa 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun.

Dan banyak lagi maklumat penting anda boleh dapatkan melalui fund fact sheet. Fundfact sheet ini perlu sentiasa diupdate oleh syarikat setiap bulan. Kalau anda tak percaya, anda boleh tengok pada bahagian atas FundFact Sheet ini tertulis ‘All Data As At 31 July 2017…’. So sebab bulan 8 belum habis lagi, sudah tentu belum keluar Fund Fact Sheet yang baru. Jadi, maklumatnya sentiasa fresh cuma anda mungkin tak akan dapat harian punya updatelah melalui Fund Fact Sheet.

(4) Lipper Table atau Lipper Website

Lipper table ini anda boleh dapatkan dalam suratkhabar The Edge. Suratkhabar The Edge ini hanya terbit pada hari Sabtu setiap minggu. Jadi, kalau anda nak cari yang baru keluar, carilah hari Sabtu. Alternatif lain, anda boleh gunakan website LipperLeaders ni.

Lipper

Inilah serba sedikit tentang cara menganalisis fund anda. Kalau agen anda tak beritahu, anda boleh tanya dia. Mungkin dia terlupa.

Kalau anda nak tahu lebih detail tentang cara menilai prestasi fund anda, nak invest, atau nak tahu tentang Islamic unit trust terbaik buat masa sekarang, anda boleh hubungi saya di :

Whatsapp |http://www.wasap.my/60135213263

Telegram | https://t.me/AfdholulRahman

Page FB | https://www.facebook.com/AfdholulRahmanCA/

Saya bersedia bantu anda. Dan anda berhak menentukan prioriti dan keselesaan anda sendiri.

Untung Ke Labur Dalam Unit Trust?

pexels-photo-159888

Mungkin ramai yang ingin mengetahui apa itu unit trust? Saham ke? Apa sebenarnya unit trust tu? Jadi, dalam post saya kali ini, saya akan berikan sedikit pengenalan tentang pelaburan melalui platform unit trust.

Ada banyak instrumen pelaburan yang sah dan halal di mana anda boleh libatkan diri dalamnya. Namun, semuanya berbeza risiko. Post kali ini hanya akan menyentuh tentang unit trust.

 

Apa itu unit trust?

Dalam Bahasa yang mudah, unit trust atau unit amanah itu adalah macam kita invest dalam saham. Tetapi, di antara kita dengan saham itu, ada orang bernama Pengurus Dana (Fund Manager) yang akan uruskan wang yang kita laburkan dalam saham tersebut.

Senang cakap, ada orang yang tolong uruskan pelaburan tu untuk kitalah.

Untuk lebih detail, ia adalah sekumpulan dana yang dikumpulkan daripada ramai orang. Dana ini kemudian akan diuruskan oleh Fund Manager di dalam portfolio pelaburan sama ada dalam saham, bond, sukuk, money market, fixed deposit dan lan-lain lagi instrument.

Sebab apa ada fund manager yang tolong uruskan? Maka, soalan ini sepatutnya berbalik kepada diri kita. Apakah kita ada masa yang cukup untuk monitor sekiranya kita invest dalam saham? Apakah kita mempunyai kapasiti ilmu untuk menyelamatkan kita dari buat kesilapan yang menyebabkan kita rugi besar sekiranya kita melabur dalam saham?

Itulah antara sebabnya kenapa ada fund manager. Detail perbezaan, pro-kontra antara unit trust dan saham atau pelaburan lain saya akan lanjutkan di post lain.

 

Ada berapa unit trust dan syarikat unit trust?

Ada beberapa istilah anda perlu fahami dahulu, iaitu:

  • Fund adalah pilihan fund/dana yang ingin kita laburkan duit di dalamnya.
  • Unit Trust Management Company (UTMC) adalah syarikat yang offer fund tersebut.

Jangan risau kalau anda belum faham. Nanti saya berikan contohnya.

Untuk pendahuluan, kita perlu mengetahui bahawa di Malaysia, ada 2 badan berautoriti yang menjadi regulator atau penguatkuasa kepada urusan kewangan iaitulah Bank Negara Malaysia (BNM) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC). Secara spesifik, BNM mengawalselia urusan berkaitan perbankan komersil dan insuran/takaful operator. Manakala SC pula mengawalselia hal-hal berkaitan pelaburan seperti saham, sukuk, REIT dan lain-lain.

Justeru, kalau anda mahu pastikan adakah pelaburan unit trust ini diiktiraf dan dikawalselia oleh regulator, maka anda hanya perlu pergi ke website Securities Commission seperti tertera dalam rajah 1 di bawah. Kemudian, klik di bahagian ‘Data & Statistics’, dan anda akan jumpa bar yang tertulis ‘Unit Trust Funds In Malaysia-Summary of Statistics’. Anda klik di situ.

Anda juga boleh klik link di bawah. Lebih mudah.

https://www.sc.com.my/data-statistics/unit-trust-funds-in-malaysia-summary-of-statistics/

Jika anda dapat lihat seperti rajah di bawah, setakat 30 Jun 2017, telah ada

  • 210 Islamic fund diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti
  • 36 buah syarikat (UTMC) yang menawarkan fund-fund ini sama ada konvensional atau Islamic.

Website SC

Rajah 1 : Website Securities Commission

 

Berkenalan Dengan Syarikat-syarikat Ini

Jadi, bila anda telah tahu yang pelaburan ini diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti, mungkin anda teringin nak tahu. Apakah syarikat-syarikat yang menawarkan pelaburan unit trust ini?

Ada banyak. Sebagaimana kita sebut di awal tadi, ada 36 syarikat.

Ini antaranya :

1) Aberdeen

2) Affin Hwang Capital

3) Amanah Mutual Berhad (AMB)

4) AmInvest

5) Amundi Asset Management

6) ARECA Capital

7) Eastspring Investment

8) BIMB Investment

9) Kenanga

10) Maybank Asset Management

11) RHB Asset Management

12) Manulife Asset Management

13) LibraInvest

14) PMB Investment

15) MIDF Amanah

16) UOB Asset Management

17) Public Mutual

18) CIMB Wealth Advisors

dan ada banyak lagi syarikat-syarikat lain. Untuk memudahkan anda mengetahui nama-nama syarikat ini dan apa antara fund yang ada, saya cadangkan anda ke link ini :

https://www.eunittrust.com.my/

List of UT

Rajah 2 : Website e-unit trust

Anda boleh tekan di bahagian ‘Please Select A Fund’ di bahagian ‘Fund Finder’ di kiri website ini. Di situ, anda boleh lihat nama-nama fund akan keluar beserta dengan nama-nama syarikat (UTMC) yang menawarkannya.

Tidak semua syarikat berada dalam list tersebut. Jadi, kalau tidak ada dalam list tersebut, anda boleh google terus nama syarikat tersebut.

Inilah serba sedikit pengenalan awal tentang unit trust. Saya akan sambung lagi penulisan tentang unit trust ini di post lain. Nantikan kerana ada banyak perkara penting dan menarik untuk anda !

Hubungi saya untuk maklumat lanjut/invest/pertanyaan di :

Whatsapp |http://www.wasap.my/60135213263

Telegram | https://t.me/AfdholulRahman

Page FB | https://www.facebook.com/AfdholulRahmanCA/

Walaupun tentera US melebihi 4 Milion, rupanya mereka masih lagi lemah berbanding dengan tentera orang islam

Amerika Syarikat setakat ini dianggap tentera nombor 1 dunia dalam kajian yang diputuskan oleh GFP(Global Fire Power) disebabkan mereka mempunyai kelengkapan yang berikut mengikut tahunan:
kekuatan ketenteraan: Melebihi 4 000 000 anggota

kereta kebal: Melebihi 8 000 unit

pesawat: Melebihi 15 000unit

helikopter: Melebihi 6 000 unit

kapal perang laut: Melebihi 250 unit

petroleum: Melebihi 10 000 000 tong(sehari)

bajet pertahanan/kecemasan: Melebihi 689,591,000,000 USD

Tetapi, mengikut kajian yang dilakukan para ulama dalam surah Al-Anfal ayat 65, tentera Amerika Syarikat seramai 4 juta lebih ini sebenarnya hanya mampu dikalahkan dengan 400 ribu orang yang bersabar sahaja..

Ini kerana, islam adalah yang tertinggi dan tiada sesiapa yang mampu menandinginya…

AllahuAkbar!!!!

Jika perkara ini pun tidak boleh dijaga, maka bersedialah untuk menjadi orang yang paling hina sekali di hari kiamat kelak

Menjadi orang yang beriman adalah hasrat semua manusia. Namun, ianya tidaklah semudah yang dibayangkan. Tambahan pula bila mendengar firman Allah :

{Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami beriman”, sedang mereka tidak diuji?} (Al’Ankabut : 2)

Jadi, bilanya mereka akan menjadi orang yang beriman selagi mereka belum diuji?

Ingatlah, ujian itu datang dengan berbagai  cara. Boleh jadi, ujian yang berat pada seseorang, ia menjadi ringan pada selainnya, begitu juga sebaliknya.

Terdapat beberapa perkara yang perlu dijaga-jaga dan ianya merupakan asas untuk layak bergelar sebagai orang yang beriman. Antaranya :

Tidak berbangga dengan dosa yang dilakukan

Melakukan dosa adalah fitrah sebagai seorang hamba. Kerana itulah Allah sentiasa membuka pintu taubat bagi mereka yang sentiasa melakukan dosa dan yang sedang bergelumang melakukan dosa.

Menceritakan dosa yang telah pun ditutup oleh Allah

Ia adalah suatu perbuatan yang terlalu buruk. Bayangkan, seseorang yang telah berzina, lalu Allah telah menutup dosanya daripada diketahui orang ramai, lalu dia sendiri menceritakan rahsia yang telah ditutup tersebut kepada orang ramai.

Semoga Allah memelihara kita daripada melakukan perkara ini. Wa’iyazubillah.

3 pesanan agar kita memelihara amalan dan lidah kita

Al-quran dan As-Sunnah merupakan tonggak utama dalam pembangunan diri seseorang hamba Allah. Namun, setelah mendapat didikan sehingga melahirkan seorang hamba yang sering memperbanyakkan amalannya, maka dua sumber ini juga meminta kepada mereka yang beramal untuk memelihara amalan mereka daripada menjadi sia-sia.

Berikut merupakan 3 mutiara yang telah dipetik daripada buku yang disusun oleh Imam An-Nawawi iaitu Riyadhu Salihin

Firman Allah : {Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat} (An-Nur : 19)

Dari Abu Hurairah sabda nabi ﷺ : ‘’Tidaklah seseorang hamba itu menutup keaiban seorang hamba yang lain, melainkan Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti’’ (Muslim)

Dan daripada Abu Hurairah lagi nabi ﷺ bersabda : ‘’Semua umat aku akan diampunkan melainkan mereka-mereka yang menghebohkan perbuatannya di antaranya adalah seseorang beramal di tengah malam suatu amalan, kemudian Allah telah pun menutupnya sehingga keesokannya lalu dia pun berkata : Wahai fulan, semalam saya sedang buat itu dan berbuat ini, padahal Allah telah pun menutupinya semalam, tetapi pada pagi hari dia mendedahkan apa yang telah ditutup oleh Allah’’ (Bukhari & Muslim)

Setelah wanita Palestin ini menerima mahar, lelaki tersebut terus menutup mukanya

Hibbah ‘Ammar, wanita Palestin. Ketika dipinang oleh lelaki tersebut, beliau meminta mahar berupa hafalan Surah An-Nur.
Setelah tiba hari yang ditunggu-tunggu, lelaki tersebut diminta untuk membacanya dan setelah selesai membacanya, lelaki tersebut menutup mukanya tanda bersyukur kepada Allah.

Ramai yang mengulas dengan ulasan yang positif kerana gembira dengan cara wanita tersebut menetapkan mahar berupa surah dari al-quran.

Sila lihat komen-komen tersebut :

Kalaulah macam ni berlaku pada kita, tentu pemuda-pemuda kita dah boleh jadi imam di tanah haram (makkah)

Banyakkanlah lagi wanita macam ni.. Demi Allah wanita ini buat aku menangis sebab masih ada lagi sepertinya… Semoga Allah membahagiakan dia dan suami.

Terhimpun antara kecantikan tingkahlaku yang berhikmah dan kecantikan rupa

Tujuan mahar sebegitu adalah kerana surah Nur menekankan hak-hak wanita


Pemilihan yang tepat.

Sebahagian yang disebutkan dalam surah adalah :

1. Minta izin

2. Menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan

3. Hijab

4. Memudahkan perkahwinan pemuda pemudi

5. Larangan berzina

6. Larangan mendedahkan perbuatan keji

Semoga Allah menjadikan kita hambaNya yang soleh.

Artikel ini diambil dari twitter seorang lelaki berbangsa arab bernama Faisal Al-Maghlus