About Kun Anta

Kun Anta adalah dua perkataan daripada bahasa Arab iaitu “Kun” dan “Anta”. Perkataan “Kun” merupakan satu kalimah yang berbentuk suatu arahan yang bermaksud “JADILAH” adapun “Anta” merupakan satu kata ganti nama kedua iaitu kamu.

Gabungan kedua-dua perkataan ini membawa maksud “JADILAH KAMU”, walaupun gabungan kedua-dua ini membentuk suatu ayat yang tergantung tetapi ia boleh memberi gambaran bahawa daripada medium ini para follower akan menjadi apa-apa yang baik di sisi agama, masyarakat dan negara. Ia boleh diisi dengan apa-apa perkataan yang baik seperti “Jadilah kamu orang yang adil” atau “Jadilah kamu seorang yang bertakwa” atau apa-apa sahaja yang membawa kepada makna-makna yang baik.

Laman ini ditubuhkan bagi mendidik para pembaca agar menjadi sebagai mana acuan yang agama tunjukkan. Lantas membentuk corak pemikiran masyarakat yang mempunyai kefahaman dan kesedaran Islam. Kami berharap daripada kewujudan laman ini menjadikan para follower mereka yang mencintai agamanya dan negaranya serta membetulkan salah faham terhadap agama Islam itu sendiri.

Sekiranya ada bacaan ataupun penulisan yang bermanfaat untuk anda, kami sangat mengalu-ngalukan khidmat anda untuk berkongsi artikel kami di laman sosial anda. Laman ini baru sahaja ditubuhkan pada tahun 2017.  Kami berharap, artikel-artikel di laman ini dapat memberi inspirasi dan manfaat yang banyak kepada anda semua dan juga kepada masyarakat awam.

Ikuti laman facebook Kun Anta FB KUN ANTA