Apabila Allah memberitahu kepada malaikat bahawa Dia akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, lalu malaikat bertanya kepada Allah :

“Adakah Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah?”

Lalu Allah menjawab :

“Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya”

Kalau kita perhatikan ayat di atas, seolahnya kita akan memahami bahawa ia adalah satu perdebatan antara malaikat dan Allah. Bukan! Ia sebenarnya bukan perdebatan!

Adakah perdebatan boleh berlaku antara makhluk dengan Penciptanya?

Layakkah dialog itu dinamakan suatu perdebatan?

Cuba perhatikan…

Bukankah Allah telah menciptakan malaikat sebagai hamba yang taat akan perintahNya, tidak akan mengingkariNya, tidak bercanggah dengannya, dan tidak memusuhiNya?

Ya. Lihatlah firman Allah :

“Wahai orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu api Neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu; Penjaganya malaikat-malaikat yang keras kasar; tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan

Berdasarkan ayat suci di atas, para malaikat sentiasa menerima arahan dengan baik, termasuklah tidak menyoal tentang penciptaan khalifah tersebut.

Tapi, apakah yang dimaksudkan dengan pertanyaan tersebut?

Jawapannya adalah…

Para malaikat bertanya sebegitu bukannya kerana ingin berdebat atau tidak berpuas hati dengan kenyataan Allah tersebut, akan tetapi mereka ingin mengetahui apakah hikmah disebalik penciptaan seorang manusia sebagai khalifah dan juga untuk menambahkan lagi ilmu dan keyakinan mereka terhadap penciptaan itu.

Bukankah ianya dibenarkan sebagaimana dilakukan oleh datuk kita Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam?

Mereka tahu dan yakin penciptaan itu pasti terdapat hikmah di sebaliknya tetapi mereka tidak tahu apakah hikmah yang sebenar-benarnya maka timbullah keinginan mereka untuk bertanya kepada Allah untuk menambahkan lagi keyakinan mereka.

Tafsiran kepada ayat di atas seolah-olahnya mereka mengatakan :

‘’Beritahulah wahai Tuhan kami tentang hikmah sebenarnya tentang penciptaan Adam agar kami dapat menambahkan ilmu dan keyakinan kami”

Kerana itulah Allah menjawab :

“Sesungguhnya Aku lebih mengetahui (tentang hikmahnya) akan apa yang kamu tidak mengetahuinya”

Maha Suci Allah yang menjadikan para malaikat sungguh beradab dan taat..

_ _ _ _ _ _ _ _

Rujuk :

Mawaqif Al-Anbiya’ Fil Quran, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi
Surah Al-baqarah, 30
Surah At-Tahrim, 6
Kredit gambar : passionpassport.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.