Maka bermulalah penyerahan mukjizat kepada nabi Musa untuk berhadapan dengan Firaun.

Ketika ini jugalah nabi Musa dilantik oleh Allah untuk menjadi rasul untuk berdakwah kepada hamba yang paling angkuh dalam dunia iaitu Firaun. Lalu baginda dan nabi Harun menuju masuk ke istana untuk bersemuka dengan Firaun. Baginda hanya meminta supaya hamba-hamba Bani Israel dibebaskan dari cengkaman Firaun sahaja kerana mereka adalah hamba Allah.

Namun, saksikanlah apa yang dilakukan Firaun.

Sambungan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.